Rezerwat Mewia Łacha

Powierzchnia rezerwatu stanowi 150 ha, w tym 19 ha znajduje się na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Został on utworzony w 1991 roku w celu ochrony kolonii lęgowych rybitw oraz miejsc bytowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w polskiej strefie przybrzeżnej, a jego znaczenie docenia się w skali krajowej i europejskiej.  Jestelementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły” i Ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas).

 

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie blisko 100 gatunków ptaków wodnych i błotnych.  Jest to jedyne w Polsce miejsce gniazdowania rybitwy czubatej, obok której legi zakładają inne cenne gatunki: rybitwa białoczelna, rzeczna, sieweczka obrożna, czy ostrygojad. Najwartościowsze dla ptaków są tereny otwarte; plaża, linia przyboju, łachy przybrzeżne, nowe wyspy i półwyspy oraz wydmy w początkowych stadiach rozwoju. Z tego względu pośrednim celem ochrony rezerwatu jest zachowanie krajobrazu otwartego na możliwie jak największej części stożka przyujściowego. Od początku maja do końca września każdego roku rezerwat chroniony jest przez Grupę Badawczą Ptaków Wodnych KULING. Jej członkowie oraz wolontariusze starają się zabezpieczać najcenniejszą jego część przed nadmiernym i niekontrolowanym ruchem turystycznym. Przeciwdziałają płoszeniu ptaków, zadeptywaniu ich gniazd, niszczeniu cennych siedlisk dla roślin i porostów . Istotnym elementem akcji jest wytyczanie ścieżek dla turystów, odwiedzających rezerwat tak aby ograniczać problem rozdeptywania wydm i muraw napiaskowych. Łachy i wyspy, jako miejsca uwielbiane przez foki i ptactwo, chronione są przed cumowaniem przy nich jakiegokolwiek sprzętu pływającego. Członkowie Grupy KULING, świadomi znaczenia zrozumienia problemu ochrony przyrody przez społeczeństwo, dużo czasu poświęcają na edukację turystów oraz lokalnej ludności. Kluczem do zapanowania nad tłumami zwiedzających ma być, obok ścieżki przyrodniczej, platforma obserwacyjna, która przy wsparciu Grupy LOTOS i WFOŚiGW w Gdańsku jest odbudowywana po jej całkowitej dewastacji w kwietniu 2013 roku.

 

Więcej informacji na www.kuling.org.pl oraz https://www.facebook.com/#!/ChronimyNature

Rybitwa Czubata_fot. A. Kośmicki
Piskliwiec_fot. A. Kośmicki
Rybitwa Białoczelna fot. M. Ściborski

Po rezerwacie nie wolno poruszać się swobodnie w okresie lęgowym ptaków, czyli od 15.IV do 15.VIII. Na terenie rezerwatu wytyczona została ścieżka edukacyjno - informacyjna, przy której znajdują się tablice zawierające informacje o atrakcjach przyrodniczych rezerwatu „Mewia Łacha”. W okresie wakacyjnym, w wyznaczonych porach dnia, na ścieżce prowadzona jest przez Grupę KULING edukacja przyrodnicza połączona z obserwacjami.

Rezerwat Mewia Łacha_fot. H. Kurach
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij