Rezerwat Ptasi Raj

Utworzony w 1959 roku rezerwat faunistyczny, ma na celu ochronę ostoi ptactwa wodnego i błotnego. Położony jest u ujścia Wisły Śmiałej (po jej stronie prawobrzeżnej), na terenie Wyspy Sobieszewskiej. Aktualnie wchodzi on w granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej. Powierzchnia rezerwatu wynosi 198,07 ha. Z powodu zmian siedliskowych oraz nadmiernej ingerencji człowieka (np. nielegalne plażowanie) rezerwat traci na znaczeniu jako lęgowisko ptaków związanych otwartymi terenami łąk i plaż nadmorskich. Obecnie stwierdza się tu jedynie pojedyncze gniazda sieweczek.  Wciąż jednak jest atrakcyjny dla ptaków wróblowatych oraz wodno – błotnych związanych z trzcinowiskiem i podmokłym olsem takich jak zausznik, bąk, bączek, gęgawa, wąsatka, brzęczka, strumieniówka, żuraw, zielonka, wodnik, błotniak stawowy. Podczas migracji i zimowania zaobserwować  można tu różne gatunki kaczek, łabędzi i gęsi, a także mew, rybitw i ptaków siewkowatych.  Bogactwo i różnorodność wędrownych ptaków przyciąga drapieżniki: bieliki, sokoły wędrowne, myszołowy, jastrzębie i krogulce. Ze względu na bogactwo ptasiej fauny obszar ten ma wysoką rangę w skali międzynarodowej. Jest elementem Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ujście Wisły” i Ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas) PL 027. Członkowie GBPW KULING monitorują  stan awifauny rezerwatu. Rezerwat jest udostępniony do zwiedzania.

 

Do dyspozycji turystów oddana została ścieżka dydaktyczna, z licznymi tablicami informacyjnymi oraz ustawione na jej trasie dwie duże wieże widokowe z widokiem na przymorskie jeziora, dzięki czemu można  obserwować ptaki wodne. Ścieżka prowadzi przez teren rezerwatu przyrody Ptasi Raj oraz częściowo po plaży. Długość całej ścieżki wynosi około 6 km, a jej przejście może trwać od 3 do 5 godz. Początek trasy i tablica informacyjna o ścieżce znajdują się przy wejściu do rezerwatu, oddalonym o 400 m od przystanku końcowego autobusu nr 186 w Górkach Wschodnich. Tu też zlokalizowany jest mały parking. Dla osób zmotoryzowanych przewidziano możliwość nieco wcześniejszego zejścia ze ścieżki, aby mogli powrócić do pozostawionych na parkingu pojazdów. Wzdłuż ścieżki ustawiono 10 tablic informacyjnych omawiających najważniejsze elementy flory i fauny tego terenu, wyznaczających jednocześnie punkty przystankowe. Ścieżkę można odwiedzać przez cały rok, ale najlepszym terminem do odbycia wycieczki jest okres od kwietnia do października. Szczególnie wiosną i jesienią, podczas przelotów ptaków łatwo można zaobserwować wiele gatunków ptaków. Warto zabrać ze sobą lornetkę, która ułatwi nam prowadzenie obserwacji. Trasa miejscami okresowo podmokła.

Czajka Fot. B. Przystupa
Sieweczka obrożna Fot. P. Chmara
Biegusy zmienne Fot. B. Przystupa
Piaskowiec Fot. B. Przystupa
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij