Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej

W partnerstwie ze Stacją Ornitologiczną MiIZ PAN, Grupą Badawczą Ptaków Wodnych Kuling oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej realizowany jest zainicjowany przez Grupę LOTOS program „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”. Projekt zakłada kompleksowe działania na Wyspie Sobieszewskiej, szczególnie w Rezerwacie Mewia Łacha, w zakresie zachowania naturalnych walorów środowiskowych oraz edukacji ekologicznej w duchu poszanowania i poznania środowiska naturalnego.

 

Efektem programu jest m.in. wybudowanie infrastruktury turystycznej, w tym stworzenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Rezerwacie Mewia Łacha, pozwalającej zminimalizować zagrożenia dla zamieszkujących tam ptaków. Dodatkowo prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców z terenów Wyspy Sobieszewskiej oraz odwiedzających turystów.  

 

W ramach programu prowadzony jest również projekt edukacyjny pt. „Wyspa Sobieszewska a Obszar NATURA 2000. Ochrona ptaków i ich siedlisk”, w ramach którego we współpracy ze Stacją Ornitologiczną prowadzone są dla uczniów z gdańskich szkół bezpłatne wykłady. Zajęcia mają na celu zainteresowanie młodego pokolenia ekologią oraz ochroną przyrody, propagowanie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywają dla zachowania światowej bioróżnorodności tereny chronione na Wyspie Sobieszewskiej. Co roku w wykładach bierze udział ok. 1400 uczniów z gdańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.  

 

Więcej o Rezerwacie Mewia Łacha mozna odnaleźć na stronach: www.kuling.org.pl oraz funpage programu na facebook'u: https://www.facebook.com/ ChronimyNature

Motyl - Wyspa Sobieszewska
Trokujące rybitwy czubate fot. Kośmicki
Biegus zmienny fot. P. Chara

Partner programu - Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej (SPWS) zarejestrowane zostało 09.01.1995 roku, lecz działalność rozpoczęło blisko rok wcześniej.

Foka szara fot. Stefańczyk
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij