Pomagamy Bałtyckiej Przyrodzie

Od 2009 r. Grupa LOTOS wraz z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu realizując program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”. Wspólne działania mają pomóc w zahamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków fauny morskiej, żyjącej w Morzu Bałtyckim, przede wszystkim morświna zwanego bałtyckim kuzynem delfina, których ilość szacuje się obecnie na 100 sztuk.  

 

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Grupy LOTOS wykorzystywany jest do technicznego wsparcia statutowych badań Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG) nad występowaniem morświnów oraz międzynarodowego bałtyckiego projektu SAMBAH, który jest obecnie największym tego typu przedsięwzięciem na świecie. Urządzenia rejestrujące C-POD oraz służące do ich obsługi i zastosowania in situ posłużyły do uzupełnienia luk w sieci stacji pomiarowych. Część C-POD-ów stanowi także niezbędną rezerwę do bieżącej wymiany urządzeń w morzu w okresach ich serwisowania. Efektem jest możliwość zachowania ciągłości badań na wszystkich stacjach pomiarowych. Prace terenowe projektu SMABAH zostały zakończone w maju 2013r. Zebrane dane zostaną poddane analizie, a wyniki opublikowane w 2014 r.   Dzięki wsparciu w ramach programu, została zakupiona aparatura hydroakustycznych detektorów i pułapkowych narzędzi połowowych oraz doposażenie łodzi badawczej. Współpraca, poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki, obejmuje również edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informowanie o sposobach ochrony zagrożonych gatunków.  

 

Znajdującym się pod ochroną morświnom, jednym z rzadszych ssaków Morza Bałtyckiego, grozi wyginięcie. Morświny nazywane są często bałtyckimi kuzynami delfinów, ale w odróżnieniu od nich wiodą niezwykle skryty tryb życia – rzadko podpływają do łodzi, więc trudno prowadzi się ich obserwację i badania. To najmniejsze i najkrócej żyjące walenie, do których należą też kaszaloty, orki i delfiny. Morświny są jedynymi waleniami na stałe zamieszkującymi wody Bałtyku, głównie u wybrzeży Danii, Niemiec, południowej Szwecji, a w Polsce – Zatoki Pomorskiej, Gdańskiej i Puckiej.  

 

We wrześniu 2013 roku Stacja Morska w Helu ukończyła budowę muzeum poświęconego morświnom tzw.: "Domu Morświna", od stycznia 2014 roku obiekt będzie otwarty dla zwiedzających.

Partner programu - FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Celem Fundacji jest wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Cel ten jest realizowany w formie pomocy rzeczowej i finansowej oraz poprzez współdziałanie z jednostkami Uniwersytetu. Środki finansowe na realizację celu statutowego Fundacja pozyskuje głównie z działalności własnej oraz częściowo z dotacji i darowizn od instytucji, firm i przedsiębiorstw.

Morświn
Morświn fot. Jerzy Abramowicz i Zbigniew Kegel
Foka fot. Skóra
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij