Kuling

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING działa od 1983 roku, najpierw jako nieformalny zespół przy Sekcji Ornitologicznej SKNB Uniwersytetu Gdańskiego, a od 1996 roku jako stowarzyszenie. Nazwa wywodzi się z kaszubskiej gwary, w której słowo "kuling" jest określeniem większych gatunków ptaków z grupy siewkowców. Jednym z nich jest kulik wielki (Numenius arquata), który stał się symbolem stowarzyszenia i jego logo. Inspiracją działań Ojców KULINGA, jak nazwano jego założycieli, była chęć poznania wędrówek ptaków siewkowatych. Ówcześni studenci zyskali poparcie profesora Stefana Strawińskiego, który dodatkowo zachęcił do zorganizowania comiesięcznych liczeń ptaków wodnych na Zatoce Gdańskiej. Liczenia te trwają nieprzerwanie do dziś i są najdłużej trwającymi tego typu badaniami w Europie. W ich trakcie prowadzony jest także monitoring zanieczyszczenia wód Zatoki Gdańskiej produktami ropopochodnymi na podstawie stwierdzeń zaolejonych ptaków.

GBPW KULING skupia obecnie grupę ornitologów zawodowych, studentów, jak i amatorów - miłośników ptaków. Do stowarzyszenia może należeć każdy, kto ukończył 16 lat i uczestniczył w prowadzonych przez grupę akcjach.

Od początku realizacji projektów badawczych KULING ściśle współpracuje z Katedrą Ekologii i Zoologii Kręgowców UG. Przez lata obok liczeń głównym polem działalności były coroczne naukowe obozy obrączkarskie, w większości organizowane nad Zatoką Gdańską, choć w niektórych latach rejonem działania stawały się Dolina Dolnej Wisły oraz Warmia. W latach 1983-2013 zostało zaobrączkowane przez KULING ponad 103 tys. ptaków, w tym ponad 73 tys. siewkowców. Dowodem tej owocnej działalności jest bogaty zestaw publikacji naukowych, obejmujący ponad 150 pozycji firmowanych nazwą stowarzyszenia, a także organizacja międzynarodowych konferencji naukowych we współpracy z Wader Study Group.

Obozy badawczo-edukacyjne są świetną formą nauki ptaków, podpatrzenia sposobu i metodyki badań ornitologicznych. Dają także możliwość poznania wielu ciekawych osób z całego kraju, niekiedy także z Europy.

Stowarzyszenie GBPW KULING angażuje się także w akcje o charakterze ochroniarskim. Przykładem jest czynna ochrona ptaków gniazdujących w rezerwacie „Mewia Łacha”, w tym jedynej w Polsce kolonii lęgowej rybitw czubatych. Takie działania nie miałyby sensu bez poparcia społecznego i udziału wolontariuszy, dlatego coraz istotniejszym elementem stała się w ostatnich latach edukacja przyrodnicza. Stowarzyszenie realizuje ją głównie poprzez tworzenie ścieżek, tablic dydaktycznych, projekty edukacyjne dla szkół, konkursy plastyczne. Z edukacją ekologiczną związane są też publikacje wydane przez KULING: foldery, przewodniki oraz książki. Ważny jest udział w akcjach plenerowych, np. Bałtyckim Festiwalu Nauki, czy programach takich jak Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej. Działania te nie byłyby możliwe bez wsparcia Grupy LOTOS i WFOŚiGW w Gdańsku. Więcej informacji o Grupie KULING można zasięgnąć na stronie internetowej: www.kuling.org.pl i profilu na FB Chronimy Naturę na Wyspie Sobieszewskiej

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij