Stacja Ornitologiczna MiIZ PAN

 Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z siedzibą na Wyspie Sobieszewskiejw Gdańsku jest palcówką naukową zajmującą się badaniami z zakresu ornitologii, w tym ekologii, wędrówek, rozmieszczenia, liczebności i rozrodu ptaków – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ptaków jako zasobu bioróżnorodności. Stacja  realizuje również państwowy monitoring środowiska - monitoring ptaków; prowadzi konsulting ekologiczny oraz  działalność edukacyjną z zakresu ornitologii, ekologii  i ochrony przyrody. Ponadto w Stacji działa Krajowa Centrala Obrączkowania Ptaków, która jednocześnie reprezentuje Polskę w Europejskiej Unii Obrączkowania Ptaków(EURING). Centrala przeprowadza szkolenia dla obrączkarzy, gromadzi informacje o znakowanych w Polsce ptakach jak również zbiera wiadomości powrotne o ptakach z obrączkami krajowymi jak i zagranicznymi.

 

Stacja powstała w 1931 r. w Warszawie, jako Stacja Badania Wędrówek Ptaków przy Państwowym Muzeum Zoologicznym. W roku 1957 została przeniesiona - już jako Stacja Ornitologiczna Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk - do Górek Wschodnich, obecnie Gdańsk - Wyspa Sobieszewska. Rozbudowana  w połowie lat 80., od 1990 r. Stacja zmieniła afiliację i weszła w skład Instytutu Ekologii PAN, by następnie w latach 2002 - 2007 działać samodzielnie jako Zakład Ornitologii PAN .

Z końcem 2007 roku Stacja stała się częścią  Muzeum i Instytutu Zoologii PAN  w Warszawie.

 

Początkowo Stacja zajmowała się głównie organizacją obrączkowania ptaków w Polsce. Tej funkcji z biegiem czasu zaczęły towarzyszyć zadania badawcze. Obecnie, obok administrowania systemem znakowania dzikich ptaków w Polsce, placówka prowadzi szereg samodzielnych programów badawczych, obejmujących szerokie spektrum zagadnień biologii i ekologii ptaków.

Od początku swojej działalności Stacja zaangażowana była w działalność edukacyjną, którą obecnie realizuje  przede wszystkim poprzez całoroczne wykłady w swojej siedzibie, wykorzystując przy tym bogatą kolekcję wypreparowanych ptaków. Ponadto aktywnie uczestniczy  w imprezach Bałtyckiego Festiwalu Nauki oraz w partnerskim programie „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej”

 

Wykłady wzbogacone prezentacją multimedialną, pokazem muzealnych okazów ptaków, nagrań ptasich głosów, obrączek ornitologicznych, plansz oraz plakatów obejmują zagadnienia:

 

  • geograficzno-historyczne i przyrodnicze wartości Wyspy Sobieszewskiej
  • ochrona ptaków i ich siedlisk na przykładzie miejscowych rezerwatów przyrody „Ptasi Raj” i „Mewia Łacha
  • obszary NATURA 2000 jako forma ochrony ptaków, na przykładzie obszaru Natura 2000 „Ujście Wisły”
  • biologia, ekologia oraz rozpoznawanie wybranych gatunków ptaków (pospolitych i zagrożonych) ze zwróceniem uwagi na ptaki Wyspy Sobieszewskiej, w tym gniazdujące, zimujące oraz migrujące wzdłuż wybrzeża Bałtyku
  • obrączkowanie jako jedna z metod badania ptaków (wędrówki ptaków, badania wybranych aspektów biologii ptaków).

 

Wykłady dostosowane do wieku uczestników przeznaczone są przede wszystkim dla grup szkolnych  (20-40 uczniów). Czas trwania prezentacji  to ok. 1,5 godz. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja: tel. 58 308 07 59 lub mail: stronit@miiz.waw.pl  - Alicja Bielska

 

Więcej informacji o działalności Stacji, w tym również o Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków można znaleźć na stronie www.stornit.gda.pl

 

 

 

Biegus Krzywodziby fot. B.Przystupa
Krwawodziób fot. B.Przystupa
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij