Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego jest instytucją realizującą wiele projektów z zakresu ochrony Morza Bałtyckiego we współpracy ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie realizujemy projekt „Błękitna Szkoła” – warsztaty morskie. Zajęcia dla młodzieży finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku. Edukatorzy Błękitnej Szkoły prowadzą kursy edukacyjne i lekcje z zakresu ekologii morza i jego strefy przybrzeżnej. Zajęcia mają zarówno formę prelekcji i seminariów, bogato ilustrowanych środkami multimedialnymi i żywymi okazami, jak i zajęć terenowych.

 

Fundacja również zarządza ruchem turystycznym w helskim fokarium, które jest częścią Stacji Morskiej - naukowej placówki terenowej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Realizowany jest tu projekt odtworzenia i ochrony kolonii fok szarych w rejonie południowego Bałtyku oraz prowadzone są badania m.in. nad biologią i ekologią tych ssaków. FRUG wspiera również bieżącą działalność Fokarium poprzez poszukiwanie źródeł finansowania. Od kilku lat wspólnie ze Stacją Morską przeprowadzamy akcję wypuszczania fok szarych do Bałtyku.

 

Fundacja realizuje inne szeroko ujęte projekty z zakresu informacji i edukacji ekologicznej na temat Morza Bałtyckiego. FRUG angażuje się w wiele projektów mających na celu promowanie ekologicznych zachowań i podwyższanie świadomości ekologicznej mieszkańców miast nadmorskich i nie tylko. Zrealizowane projekty to m.in. warsztaty ekologiczne „Ujście Wisły oraz życie brzegu morza” i  współpracę z „Programem Edukacji Morskiej w Gdańsku”, „Program ochrony i restytucji foki szarej na Płd. Bałtyku na terenie Fokarium w Helu”, „Wsparcie restytucji i ochrony ssaków bałtyckich w Polsce”, projekt realizowany dzięki współfinansowaniu z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, „Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego – drugi etap tworzenia Parku Wydmowego w Helu” mającego na celu czynną ochronę cennych gatunków roślinności nadmorskiej przed nadmierną działalnością człowieka. Projekt „Transfer dobrych praktyk w ochronie środowiska Bałtyku”, polegał na transferze z zagranicy i rozpowszechnieniu na obszarze Polski wiedzy opartej na dobrych praktykach i rozwiązaniach z zakresu ochrony środowiska Bałtyku, a przede wszystkim dwóch zagrożonych gatunków ssaków morskich: foki szarej i morświna.

 

Fundacja aktywnie włącza się w działania na rzecz ochrony morświnów – małych waleni polskiej strefy Morza Bałtyckiego, realizując takie projekty jak: „Międzynarodowe Warsztaty pod patronatem ASCOBANS”,kampanie informacyjne dotyczące ratowania morświnów, przeprowadzone we współpracy z Grupą LOTOS. Gromadzone środki ze współpracy z Grupą LOTOS służą dalszemu rozwijaniu badań i akcji edukacyjnej dedykowanej aktywnej ochronie bałtyckiej populacji tych ssaków.

 

Więcej informacji o działalności Fundacji i prowadzonych projektach badawczych z zakresu ochrony środowiska znajdziecie Państwo na stronie www.frug.ug.edu.pl.

fot. K.E.Skóra
Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij