[{"id_spots":"1","title":"Fokarium","lat":"54.606738","lng":"18.8002","desc":"Zobacz wi\u0119cej","url":"http:\/\/www.kierunekbaltyk.pl\/15\/poznaj_i_zobacz\/fokarium","created_date":"2014-01-21 09:56:48","active":"1"},{"id_spots":"2","title":"Stacja Morska","lat":"54.607384","lng":"18.799857","desc":"","url":"","created_date":"2014-01-21 10:01:30","active":"1"},{"id_spots":"3","title":"Park Wydmowy","lat":"54.608689","lng":"18.796657","desc":"Zobacz wi\u0119cej","url":"http:\/\/www.kierunekbaltyk.pl\/17\/poznaj_i_zobacz\/park_wydmowy","created_date":"2014-01-21 10:04:16","active":"1"},{"id_spots":"4","title":"Rezerwat przyrody Ptasi Raj","lat":"54.359457","lng":"18.798267","desc":"Zobacz wi\u0119cej","url":"http:\/\/www.kierunekbaltyk.pl\/13\/poznaj_i_zobacz\/rezerwat_ptasi_raj","created_date":"2014-01-21 10:05:03","active":"1"},{"id_spots":"5","title":"Rezerwat przyrody Mewia \u0141acha","lat":"54.352655","lng":"18.940231","desc":"Zobacz wi\u0119cej","url":"http:\/\/www.kierunekbaltyk.pl\/12\/poznaj_i_zobacz\/rezerwat_mewia_lacha","created_date":"2014-01-21 10:06:02","active":"1"}]

Skontaktuj się z nami

Biuro Komunikacji Grupy LOTOS S.A.
Ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk

media@grupalotos.pl

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą przy ul. Elbląskiej 135 , 80-718 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email lotos@grupalotos.pl, telefonicznie pod numerem 801 345 678 lub pisemnie pod adresem Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@grupalotos.pl lub pisemnie na adres: Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Grupy LOTOS, polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. 

Stacja Morska w Helu

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2, 84-150 Hel
tel. 58 / 675-08-36, fax. 58 / 523-55-27 lub 58 / 675-04-20
e-mail: hel@ug.edu.pl

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling

ul. Startowa 7A / 13
80-461 Gdańsk

tel.: 0 503 603 936

e-mail: kuling@wp.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI CD.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.

Żerujące biegusy fot. B. Przystupa

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

ul. Nadwiślańska 108

80-680 Gdańsk 40
tel. +48 (58) 308-07-59
email: stornit@miiz.waw.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej

ul. Turystyczna 3

80-680 Wyspa Sobieszewska

tel. 502 969 187

e-mail: spws@spws-wyspa.pl

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Zamknij